Gå til innhold Hopp til søk
Gransherad vannverk

Gransherad Vannverk

Råvannet blir hentet fra grunnvannet i løsmasseavsetning ved Tinnåa.

Fra hovedpumpestasjonen i vannbehandlingshuset distribueres drikkevannet gjennom hovedledningsnettet til abonnentene i Gransherad sentrum. Desinfeksjonsanlegg med klor står i beredskap dersom råvannskvaliteten krever det.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS