Gå til innhold Hopp til søk
Illustrasjonsbilde vann

Vann

Standard abonnementsvilkår for vann:
Hva får du av tjeneste og service som vannabonnent?:
  • du har krav på å bli forsynt med vann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.
  • du skal normalt ikke oppleve avbrudd i vannforsyningen som varer mer enn i åtte timer.
  • du skal etter vår målsetting ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på minst 2,5 bar. (Dette målet er ikke nådd for alle abonnenter pr. i dag).
  • du vil alltid bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet for en nærmere angitt periode.
  • du vil bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan ha betydning for din vannforsyning
Om kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser:
  • bringer vi vann hjem i kanner eller på tankbil til husholdningsabonnentene dersom vannavbruddet varer i mer enn 6 timer.
  • får du informasjon fra kommunen/helsemyndigheter dersom vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriftens krav.


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS