Gå til innhold Hopp til søk

Renovasjonskalender og henteordning

Alle fraksjoner hentes på den faste ukedagen som framgår av tømmekalenderen. Den viser også i hvilke uker avfallstypene blir hentet.

Oversikt over tømming
FraksjonTømmefrekvensAntall tømminger pr. år
Våtorganisk avfall Hver uke 52
Papir, papp og drikkekartong Hver 2. uke 26
Plastemballasje Hver 4. uke 13 (sekken(e) skal være full(e) og knytt igjen)
Farlig avfall og småelektronikk (rødboks) 2 ganger årlig - se renovasjonskalender 2
Restavfall Hver 2. uke 26

 

Hva slags avfall inngår i de ulike fraksjonene?

Avfall som leveres i avfallsstativene til abonnenten sorteres etter disse typene:
 • Våtorganisk avfall (matavfall)
 • Papp/papir/drikkekartong
 • Restavfall
 • Plastemballasje, sekken settes frem til sorteringsstativet på hentedagen
Det brukes to avfallsstativer
 • Sorteringsstativ (holdes av kommunen)
 • Restavfallstativ (holdes av kommunen)
Sorteringsstativet

Kommunen holder sorteringsstativ (skap) for oppsamling av fraksjon matavfall og papiravfall til alle abonnenter.
Stativet har plass for:

 • 1 papirsekk (60 ltr) til våtorganisk avfall (til venstre i stativet)
 • 1 ombrukssekk i orange plast (90 ltr) for papir (til høyre i stativet).

På stativdørens innside er det en klype til feste for beskjeder fra renovatøren til abonnenten.

Sammen med sorteringsstativet leveres:
 • plastkurv med hank for oppsamling av våtorganisk avfall (i kjøkkenbenk).
 • bioposer til bruk i plastkurven.
 • papirsekker for oppsamling av poser med våtorganisk avfall (settes til venstre i stativet).
 • ombrukssekk (orange) av vevet plast for papir, papp og drikkekartong (henges til høyre i stativet).
 • Plast renovasjonssekker for restavfallet.

Etterforsyning av poser og sekker skjer etter nærmere kunngjøring.

Stativet stilles til disposisjon for abonnenten som har ansvar for oppbevaring og bruk.

Restavfallsstativet

Kommunen holder stativ for restavfall i plastsekk (100 ltr).
Stativet stilles til disposisjon for abonnenten som har ansvar for oppbevaring og bruk.

Stativet skal stå lett tilgjengelig for tømming på et plant underlag inntil 5 meter fra vegen der renovasjonsbilen kjører, fortrinnsvis der det er plassert av kommunens renovatør. Annen plassering skal godkjennes av kommunen.

Utgangspunktet for kjøring på private veger, er at vegen må være over 150 meter og tilfredsstille renovasjonsforskriftens krav til kjørbar veg.

Avfall som sorteres og legges i avfallsstativene:
Våtorganisk avfall samles i plastkurven og legges i brun papirsekk:
 • Bein (små, ikke knoker)
 • Blomster (avskårne), potteplanter
 • Brukte servietterog tørkepapir, brukte bordduker av papir
 • Fisk, skalldyr
 • Frukt og grønnsaker
 • Hageavfall (moderate mengder)
 • Kaffegrut med/uten filter
 • Kjøtt
 • Kork
 • Matpapir, tørkepapir
 • Matrester, brød, kaker, eggeskall
 • Nøtteskall
 • Ris og pasta
 • Teposer, teblader
Papp/papir/drikkekartong legges i orange ombruksekk av plast som plasseres til høyre i sorteringsstativet. Her samles:
 • Aviser, ukeblad, tidsskrifter, reklame, brosjyrer, pappkrus m.v.
 • Kartonger, esker, bølgepapp og pappemballasje settes ved siden av stativet (sammenbrettet).

Drikkekartonger skylles og settes til avrenning. Pakkes i ”kubber” ved at minst 7 drikkekartonger flatbrettes og legges ned i en åpen kartong . ”Kubbene” legges så i plastpose, som knyttes godt igjen. Plastposen legges enten i ombrukssekken eller ved siden av stativet.

Restavfall legges i sort plastsekk i eget restavfallsstativ:
 • Bleier osv.
 • Isopor
 • Keramikk, porselen
 • Tekstiler (som ikke er egnet for ombruk, f.eks. ødelagte klær)
 • Sko (ødelagte)
Plastemballasje - settes frem til sorteringsstativet på hentedagen og dette legger du i sekken for plastemballasje:
 • Folie og bæreposer
 • Plastflasker og plastkanner
 • Plastbegere
 • Plantebrett
Dette legger du ikke i sekken:
 • Plastflasker/-kanner som det har vært farlig avfall på
 • Tilgriset plast
 • Plast som ikke er emballasje som leker, plastmøbler osv.
 • Isopor

HUSK!

 • Skru av korker
 • Tilgriset plast skal skylles og tørkes
 • Der det er enkelt: skill ut papir og metall
 • Knyt igjen sekken før levering
Hvis du har større forbruk av sekker og bioposer?

Abonnenten kan på servicetorget kjøpe ekstra sekk (blå) til restavfall. Disse blir tatt med av renovatøren når de settes ut tømmedagen. Prisen dekker kostnadene forbundet med materiell, innsamling, transport og håndtering.
Det er regnet et forbruk på 3 bioposer pr. uke.
Ekstrautstyr fås kjøpt i kommunens Servicetorg i Sentrumsbygg.

Fellesløsninger

Etter søknad kan det tillates fellesløsninger m/større plastdunker i områder som betjenes av renovasjonsbil som har utstyr for dette.

Hjemmekompostering

Abonnenter som ønsker å hjemmekompostere matavfallet kan søke kommunen om tillatelse til dette.

Matavfall til dyrefor eller i private gjødselkjellere m.m.

Etter søknad kan abonnenter enkeltvis innvilges fritak fra deler av renovasjonsordningen (matavfallet) dersom det kan dokumenteres en annen forsvarlig miljømessig håndtering av avfallet.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS