Gå til innhold Hopp til søk

Farlig avfall og små elektriske produkter

Ordning for farlig avfall og små elektriske produkter - henteordning i rød boks

Farlig avfall og EE-avfall (elektronisk og elektrisk avfall) inneholder stoffer som kan være skadelige for dyr, mennesker og miljø. Det er derfor viktig at mest mulig av dette avfallet samles inn, slik at det kan behandles på riktig måte.
Hver abonnent får utlevert en "rødboks" til oppsamling av farlig avfall og småelektronikk. Boksen kan settes ut 2 ganger i året på den faste hentedagen du har for øvrig avfall. Rødboksruter og henteuke finner du på vår tømmekalender.

Rød boks for farlig avfall
Viktig !

  • Boksen skal oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Farlig avfall skal leveres i tett emballasje for å unngå søl.
  • Hvis produktetikett mangler, skriv på hva innholdet er.
  • Rødboksen settes ut på samme sted som annet avfall.
  • Boksen må være lukket, dvs ikke overfylt.
  • Farlig avfall som ikke er i "rødboks" blir ikke tatt med.


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS