Gå til innhold Hopp til søk

Bringeordning - Returpunkt

Avfall som skal bringes til returpunkt:

Det er etablert returpunkter rundt om i kommunen (se tabellen nedenfor). Det er viktig at det ikke settes avfall utenfor beholderene da dette kan være til fare for barn som oppholder seg i området.

Følgende sorterte avfallstyper kan leveres på returpunktene:

Glass/metallemballasje - samlecontainer

 Retursamarbeidet LOOP     Retursamarbeidet LOOP  Retursamarbeidet LOOP

  • Klart eller farget glassemballasje (rengjort)
  • Metallemballasje (rengjort)
  • Hermetikkbokser, emballasjefolie, tomme tuber, glasslokk, bokser for brus/øl og lignende.

Både klart og farget glassemballasje samt metallemballasje kan legges sammen. Glassmottaket i Moss sorterer det for oss!

Emballasje for maling- og lakkprodukter, kjemikalier, plantevernmidler og annet metall skal ikke leveres i denne containeren!

Klær/sko legges i containere merket Fretex:

Retursamarbeidet LOOP

  • Klær/sko som er hele og rene som kan brukes om igjen. Det som leveres må være innpakket.

Medisinrester

 Retursamarbeidet LOOP

  •  leveres til apoteket.

Farlig avfall

Retursamarbeidet LOOP

  •  blir hentet i rødbokser eller det kan leveres på Goasholtmyra avfallsanlegg.

Oversikt over kommunens returpunkt med avfallstyper:

LokaliseringGlass/
metall
Klær/
sko
Papir/
papp
Farlig
avfall
Goasholtmyra IRMAT X X X X
Gransherad - sentrum X X    
Høgås v/ barnehagen X      
Kvantum Stormarked X X    
Lisleherad v/ skolen X      
Mini Kolonial Meaksmoen X      
Prix - v/ Posten X X    
ICA v/kollektivterminalen X      
Skogen v/ idrettshallen X      
Slåtta Autosenter   X    
Nordbygda skole X      
Tinnoset v/ krysset X      
Prix Toppen X      
Tuvensenteret X X    
Rema 1000 - Tuven X      
Tuven - renovatørene X   X  
Øvre Anundskås X      


Andre avfallsfraksjoner kan dessuten leveres på gjenvinningsstasjonen på Goasholtmyra avfallsanlegg.

Dersom containerne er fulle, vennligst ring IRMAT på tlf. 35 02 76 00.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS