Gå til innhold Hopp til søk

Avfallsgrupper

Avfall som sorteres og legges i avfallsstativene:

Våtorganisk avfall legges i brun papirsekk for våtorganisk avfall

Retursamarbeidet LOOP

 • Bein (små, ikke knoker)
 • Blomster (avskårne), potteplanter
 • Brukte servietter, brukte bordduker av papir
 • Fisk, skalldyr
 • Frukt og grønnsaker
 • Hageavfall (moderate mengder)
 • Kaffegrut med/uten filter                       
 • Kjøtt
 • Kork
 • Matpapir, tørkepapir
 • Matrester, brød, kaker, eggeskall
 • Nøtteskall
 • Ris og pasta
 • Teposer, teblader
Papp/papir/drikkekartong legges i orange ombruksekk av plast som plasseres til høyre i sorteringsstativet     Retursamarbeidet LOOPRetursamarbeidet LOOP
 • Aviser, ukeblad, tidsskrifter, reklame, brosjyrer.
 • Drikkekartonger skylles og settes til avrenning. Pakkes i ”kubber” ved at minst 7 drikkekartonger flatbrettes og legges ned i en åpen kartong . ”Kubbene” legges så i plastpose, som knytes godt igjen. Kartongposen legges enten i ombrukssekken eller ved siden av stativet.

Kartonger, esker, bølgepapp og pappemballasje settes ved siden av stativet (sammenbrettet).


Restavfall legges i sort plastsekk i eget restavfallsstativ

Retursamarbeidet LOOP

 • Bleier o.l.
 • Keramikk, porselen
 • Tekstiler (som ikke er egnet for gjenbruk, f.eks. ødelagte klær)
 • Sko (ødelagte)
 • Aske fra vedfyring (kald)
 • Isopor
Plastemballasje legges i gjennomsiktig plastsekk og settes ved sorteringsstativ for henting

Retursamarbeidet LOOP

 • Folie og bæreposer
 • Plastflasker (ikke tilgrisete eller som det har vært farlig avfall på)
 • Plastkanner ( se over )
 • Plastbeger
 • Plantebrett

Det er viktig at abonnenten knyter igjen sekken med plastavfall før den settes ut for henting.

Avfall som sorteres og bringes til returpunktene:

Glass/metallemballasje legges i samme container

Retursamarbeidet LOOP

 • Klart eller farget glassemballasje (rengjort)
 • Metallemballasje (rengjort)
 • Hermetikkbokser, emballasjefolie, tomme matvaretuber, glasslokk, bokser for brus/øl

Ikke emballasje for maling- og lakkprodukter, kjemikalier, plantevernmidler eller annet metall.

Klær/sko pakkes inn og legges i (Fretex-containere)

Retursamarbeidet LOOP

 • Klær/sko som kan brukes om igjen (hele og rene)
Medisiner
 • medisinrester leveres til apoteket.

Avfall som bringes til Goasholtmyra avfallsanlegg og sorteres der:

Farlig avfall

Retursamarbeidet LOOP

 • Lakk/beis/løsemidler
 • Lim
 • Flekkfjerner/toilettrens/pussemidler
 • Rustfjerner/motorrens/låsspray
 • Plantevernmidler
 • Spillolje
 • Tungmetallholdige batterier
 • Bilbatterier osv.
 • Ikke eksplosive eller radioaktive stoffer el.l.
Treverk

Retursamarbeidet LOOP

 • Planker uten større metalldeler
 • Bord uten større metalldeler
 • Andre trematerialer uten større metalldeler
MetallerRetursamarbeidet LOOP
 • Rene metaller
 • Gjenstander med hovedbestanddel av metall
HvitevarerRetursamarbeidet LOOPRetursamarbeidet LOOP
 • Komfyrer
 • Vaskemaskiner
 • Tørketromler
 • Kjøleskap
 • Dypfrysere
EE-avfall (Andre kasserte elektriske og elektroniske produkter)retursamarbeidet LOOPRetursamarbeidet LOOP
 • Radio/TV/video
 • Datautstyr
 • Elektrisk håndverktøy og småapparater
 • Mobiltelefoner
HageavfalRetursamarbeidet LOOPl
 • Hageavfall som kan komposteres, ikke jord/stein eller mur-/betongrester
Reine masser
 • Jord og stein
 • Teglstein/takstein
 • Betong/lettbetong
DekRetursamarbeidet LOOPk
 • Bildekk (med eller uten felg)

Møbler og gjenstander som kan brukes om igjen

 • Kontakt Fretex, brukthandler eller loppemarkederpicture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS