Gå til innhold Hopp til søk

Abonnementsalternativer

”Standard abonnement”
  • Restavfall hentes hver 2. uke.
  • Våtorganisk avfall hentes hver uke.
  • Papir/papp hentes hver 2. uke.
  • Plast hentes hver 4. uke.
  • Sekker for våtorganisk avfall (brun papirsekk), restavfall (sort plastsekk) og plast inngår i abonnementet og blir levert av kommunen.
  • Kurv og bioposer til våtorganisk avfall inngår i abonnementet og blir levert av kommunen.
  • Sorteringsstativene er abonnentens eiendom under abonnementstiden, og må erstattes ved eventuell skade.
Alternativ 1 - ”Redusert abonnement for boenhet med 1 person”

Et tilbud til boenhet med 1 person med lite restavfall. Tømming av restavfallet hver 4. uke. Våtorganisk og papp/papir/plast blir hentet som for standard abonnement.

Alternativ 2 - ”2- delt abonnement”

For husstander som ønsker å gå sammen om et ”standard abonnement”. Husstandene deler både restavfallstativet og sorteringsstativet. De får utdelt dobbelt sett med bioposer til organisk avfall, ekstra kurv for bioposene og rødboks.

Alternativ 3 – ”Tillegg for restavfall m/240 ltr. dunk”

For abonnenter som trenger større volum for restavfallet. Det ordinære restavfallsstativet erstattes av en 240 ltrs. plastbeholder m/2 hjul. Bruk av plastsekk til restavfallet utgår.

Alternativet kan bare benyttes langs renovasjonsrute som betjenes av vanlig renovasjonsbil (med løfteutstyr). Er du i tvil om dette vil gjelde deg kan du ringe renovatøren, tlf. 35 01 03 76.
Avfallet blir hentet med samme frekvens som ved standard abonnement.

Alternativ 4 – ”Tillegg for ekstra restavfallsstativ”

For abonnenter som trenger større volum for restavfallet. Er et alternativ til nr. 3.

Omfatter standard abonnement og leie av ekstra restavfallsstativ inkl. plastsekker.

Det blir da hentet 2 restavfallssekker hver 2. uke.

Alternativ 5 – ”Hjemmekompostering”

For abonnenter som har godkjent hjemmekompostering i henhold til kapittel 1.7 i ”Forskrift for kildesortering”, innrømmes en gebyrreduksjon (se gjeldende regulativ). Her forutsettes at abonnenten ikke får utdelt bioposer og papirsekker for det våtorganiske avfallet.

”Ekstrasekk”

På Servicetorget kan kjøpes ”ekstrasekk” (blå) til bruk når du har mer restavfall. Denne blir tatt med av renovatøren på tømmedagen. Prisen dekker kostnadene forbundet med materiell, innsamling, transport og håndtering.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS