Gå til innhold Hopp til søk

Avløp

Slamtømming

Orientering om slamtømming og bruk av mobil avvanningsteknologi

Notodden kommune innførte ved forrige anbudsutlysing bruk av mobil avvanningsteknologi som innsamlingsløsning.

Bruk av mobil avvanningsteknologi har klare miljømessige fordeler framfor den konvensjonelle slamtømmingen som tidligere ble brukt. Ved bruk av mobil avvanningsteknologi separerer man vann og slam på bilen og fører vannet tilbake til slamanlegget (rejektvann). På denne måten reduseres transportbehovet, noe som igjen fører til vesentlig reduksjon av utslipp av CO2 og andre skadelige eksosavgasser til miljøet.

Andre fordeler er at tilbakeføring av rejektvannet til slamanlegget fører til at nedbrytningen kommer raskere i gang med mindre luktulemper for abonnenter. Det avvannede slammet kan så kjøres direkte til komposteringsanlegg på Goasholtmyra.

Vår entreprenør benytter denne teknologien i over 80 kommuner i Norge. Denne metoden anvendes i ca 200 kommuner i Norge i dag. Entreprenøren har innarbeidet prosedyrer som skal sikre at sandfiltergrøfter mv ikke skades av rejektvannet.

Ved bruk av mobil avvanningsteknologi benyttes en polymer i den kjemiske prosessen når vann skilles fra slam. Det er fra noen av våre abonnenter kommet inn klager/spørsmål om tilbakeføring av rejektvann har skadet eller tettet sandfiltergrøftene. Det foreligger rapporter fra undersøkelser gjort andre steder i Norge. Konklusjonene i disse rapportene er:

  • Bruk av mobile avvanningssystem har ikke medført påviselige skader på sandfiltergrøfter mv. så lenge entreprenøren følger prosedyrene for tilbakeføring av rejektvann
  • I de få tilfellene man fant ødelagte sandfiltergrøfter kunne årsaken være:
    • manglende vedlikehold,
    • mangler ved septiktanker (små tanker, manglende dykkert på utløp mv),
    • feil oppbygging av sandfilter i forhold til utslippstillatelser og faglige anbefalinger mv
    • ikke fulgt prosedyrer for tilbakeføring av rejektvann

 Vår entreprenør, Miljøservice as, har ved tømming av septiktanker i Notodden registrert anlegg med mangler. Disse registreringene brukes som grunnlag for pålegg til abonnementene med frist til utbedring innen neste tømming. Notodden kommune har en kontrollør som vil ta stikkprøver av Miljøservice as.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS