Gå til innhold Hopp til søk

Veg

I Norge deler vi vegnettet i fire deler avhengig av hvem som har ansvaret for bygging og drift.

 Disse vegkategoriene er:
  • riksveger
  • fylkesveger
  • kommunale veger
  • private veger

Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesvegene og er underlagt Storting og Regjering i riksvegsaker og Fylkestinget når det gjelder fylkesveger. Statens vegvesen har et vegdirektorat som ledes av en vegdirektør og er bindeleddet mellom Samferdselsdepartementet og vegvesen. I hvert fylke har vi et vegkontor som ledes av en vegsjef.

Kommunen har ansvar for de kommunale vegene. Kommunens avdeling ved ingeniørvesenet som har tilholdssted på Ramsflog utfører de daglige oppgavene med vedlikehold og drift på de kommunale vegene.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Virksomhetsleder på Eiendom og utedrift  John AanjesenJohn Aanjesen

Telefon
35 01 50 00

 

Lenker

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS