Gå til innhold Hopp til søk
Gravemaskin skuffe

Nedgravde oljetanker

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en av de største kildene til grunnforurensning her i landet. Det finnes totalt ca. 300 000 nedgravde oljetanker, hvorav omtrent halvparten er tradisjonelle ståltanker og halvparten er GUP-tanker (glassfiberarmert umettet polyester).

Meldeplikt for oljetanker

Miljøverndepartementet fastsatte den 31 januar 1997 ”Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker”. Hjemmel for tilsvarende regelverk ble 1 juni 2004 overført til forurensningsforskriften Kapittel 1, jf Forskrift om begrensning av forurensning. 2004-06-01 nr. 931.

Hensikten med forskriften

Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning, gjennom regelmessig kontroll av tankens tilstand og kvalitet.

Ansvarsforhold

Eier av tanken (grunneier) er ansvarlig for tanken. Ansvarsforholdet medfører at eier må sende inn vedlagte svarkupong - ”tankmelding”.

Ved installasjon av ny tank må Notodden Brannvesen få melding på forhånd med opplysninger om; tankens størrelse, type, alder samt angivelse for plassering av tanken. Blir en tank tatt ut av bruk skal det også sendes melding om dette.

Vedlikehold

Den tankansvarlige må iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken og tilhørende ledninger til enhver tid er i betryggende stand.Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller. Hyppigheten avhenger av tanktype og er spesifisert i forskriften. Kontrollen skal dokumenteres overfor Notodden Brannvesen. Tilstandskontroll av tanken må utføres av personell med tilstrekkelig kunnskap for å vurdere tankens tilstand.

Vedlikeholdspersonell

Foretak / kontrollør som ønsker å drive med tilstandskontroll må ha gjennomgått en grundig opplæring innen tankrengjøring, tilstandskontroll og rekondisjonering, samt ha relevant yrkeserfaring. I arbeidet med å utarbeide fornuftige kvalifikasjonskrav tillater Notodden Brannvesen å be om dokumentasjon fra firma som arbeider i dette markedet. Dette gjelder også firma som er godkjent fra SFT eller fylkesmannen til å drive tankrens. Dokumentasjonen bør belyse hvilke kvalifikasjoner firmaet og de ansatte har for å utføre tilfredstillende tilstandskontroller. Notodden Brannvesen er også interessert i firmaets metode og prosedyrer for tilstanskontroller. Eventuelle underleverandørers kvalifikasjoner vil også ha betydning.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS