Gå til innhold Hopp til søk
Foto: Arnstein Karlsen
Hyttebrann

Livsfarlig slurv med røykvarsleren på hytta

Røykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta. Likevel kan 150 000 hytter stå uten fungerende brannvarsling denne påsken.

Åtte prosent av hytteeierne oppgir at de ikke har røykvarsler i hytta. Ytterligere 29 prosent har ikke byttet røykvarslerbatteriet i løpet av det siste året. Dermed kan 150 000 hytter stå uten fungerende røykvarsler. Dette viser en undersøkelse gjennomført for Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening.

- Tallene er alarmerende. Hyttene ligger i mange tilfeller utenfor allfarvei, noe som vanskeliggjør varsling og medfører lengre utrykningstid for brannvesenet, sier skadedirektør Karsten Kristiansen i Tryg Forsikring. Han peker også på de økonomiske konsekvensene.

Når en hytte først brenner, kan skadene bli omfattende. I fjor hadde forsikringsselskapene skadeutbetalinger etter hyttebranner på nær 270 millioner kroner.

Samme krav i hytter

De siste ti årene har til sammen 25 personer mistet livet i branner i hytter og fritidsboliger. Årlig rykker brannvesenet ut til mellom 100 og 150 hyttebranner.

- Røykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta. Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom med dørene mellom rommene er lukket. I tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Folk er kanskje ikke klar over at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger, sier Karsten Kristiansen.

Unge dårligst på brannsikring

Undersøkelsen viser at de unge er minst flinke til å passe på at røykvarsleren på hytta er i orden. Mens 59 prosent av personer under 30 år ikke er bevisst på dette, slurver 23 prosent i aldersgruppen 45-60 år med røykvarsleren.

- Selv små mengder røyk kan være nok til at folk mister bevisstheten og blir ute av stand til å berge seg ut. Jeg skjønner ikke at noen tør legge seg til å sove i en hytte uten fungerende røykvarsler, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Yatzy og brannsikkerhet

I dagene før påske gjennomfører Tryg forsikring, Brannvernforeningen og brannvesenet i over 130 hyttekommuner en egen kampanje om brannsikkerhet for hyttefolket. De vil dele ut 20 000 røykvarslerbatterier, og 15 000 pakker med yatzyspill og informasjon om brannvern.

Bakgrunn

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i mars 2011 blant 1005 respondenter, på oppdrag fra Tryg Forsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening.

Statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at erstatningene etter hyttebranner var 268,8 millioner kroner i 2011, en nedgang på 1,2 prosent siden året før.

Fakta

Kjente årsaker til hyttebranner:

  1. Bruk av åpen ild: 43 %
  2. Bruk av elektrisitet: 25 %
  3. Påsatte branner: 15 %
  4. Andre årsaker: 12 %
  5. Lynnedslag: 5 %
 Sjekkliste for hytteeiere

OK

Ikke OK 

Det er montert røykvarslere eller FG-godkjent alarmanlegg med røykdetektorer som sjekkes jevnlig. Test også med røyk en gang i året.

 

 

Røykvarslerne/boligalarmanlegget fungerer og kan høres godt på alle soverom, selv med lukkede dører. minimum 60 dB

 

 

Husbrannslange og/eller brannslokkeapparat er lett tilgjengelig for alle rom.

 

 

Egenkontroll av brannslokkeutstyr gjennomføres jevnlig, og man følger service- og kontrollintervallene på 5 og 10 år.

 

 

Det er minimum to rømningsveier tilgjengelig fra hvert plan.

 

 

Pipa blir feiet ved behov.

 

 

Asken fra ovn blir håndtert på en korrekt måte. Stålbeholder med tett lokk. Eller tømmes på egnet sted.    

Levende lys og andre varmekilder som eksempelvis flyttbare ovner, brukes kun under tilsyn.

 

 

Elektriske apparater som ikke er beregnet på kontinuerlig drift, slås av etter bruk.

 

 

Det er ikke synlige skader eller sterk varmgang i sikringsskap, kontakter og ledninger.

 

 

Gassutstyr med tilhørende slanger sjekkes jevnlig for lekkasjer. Kontroller datomerkingen på gass slangen. Byttes umiddelbart dersom den er for gammel

 

 

Kontroller at gassvarsleren er riktig monter og virker som den skal    


Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS