Gå til innhold Hopp til søk
Overtent hus. Foto: Egil Rye-Hytten

Unngå brann

Brann er en alvorlig hendelse med store konsekvenser for både enkeltpersoner og samfunn. De fleste branner er i boliger. Mange mister ofte uerstattelige gjenstander som fotografier, kunst eller møbler og interiør som har gått i arv gjennom generasjoner, og dessverre er det på landsplan hvert år mange som omkommer i brann.

Å forebygge brann er ikke vanskelig! I de fleste tilfeller er det bare litt omtanke og enkle tiltak som skal til for at du kan unngå brann, og om du får tidlig varsel, er det fullt mulig stoppe et branntilløp. Derfor: Ha røykvarsler og slokkeutstyr i orden - og vit hvordan du skal bruke det ! Det kan redde livet og hjemmet ditt.

Er du i tvil om din egen brannsikkerhet - kontakt oss umiddelbart


Røykvarslere redder liv

Hensikten med å montere røykvarslere er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Da får du en reell mulighet til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen.
Les mer

Brann med elektrisk årsak

Brann med elektrisk årsak og feil bruk av elektrisk utstyr utgjør nesten halvparten av alle branner i Notodden. Stress, glemsomhet, likegyldighet og uvitenhet er menneskelige faktorer som spiller inn når vi snakker om feil bruk av elektrisk utstyr. Les mer

Slik kan du forebygge brann oss deg

Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann er å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig om brann likevel skulle oppstå. Les mer

Økt fokus og kontroll av oljefylte varmeovner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i en pressemelding meldt at de intensiverer markedskontrollen med flyttbare oljefylte varmeovner. Likeledes har de bedt bransjen om, innen 1. juli 2007, å dokumentere kvalitetskontrollen av serieproduserte ovner. Dersom tilfredsstillende kvalitet ikke kan dokumenteres, kan det bli nedlagt omsetningsforbud for de aktuelle ovnene. Pressemeldingen og oppslag i pressen har ført til en mengde telefonhenvendelser til oss fra publikum. Les mer

Flere hytter - flere branner

Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene, og dessverre - jo flere hytter - dess flere branner. Les mer

Barn våkner ikke av røykvarsler

En ekstra røykvarsleren i eller utenfor utenfor barnerommet burde gi en ekstra trygghet, men det viser det seg at mange barn ikke våkner av alarmen. Bergen Brannvesen har gjennomført en test sammen med TV2 for å undersøke hvordan barn som sover ragerer på alarm fra røykvarsleren. Resultatet var urovekkende!  Les mer

Bål- og bråtebrenning

All bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april – 15. september, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke. Les mer

Grill

Grillet mat betyr sol og sommer for de fleste, men det er også varme, ild og mulighet for farlige situasjoner. Hvert år påføres mange mennesker – særlig barn – alvorlige brannskader under grilling. Les mer

Nedgravde oljetanker

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en av de største kildene til grunnforurensning her i landet. Det finnes totalt ca. 300 000 nedgravde oljetanker, hvorav omtrent halvparten er tradisjonelle ståltanker og halvparten er GUP-tanker (glassfiberarmert umettet polyester). Les mer

Hvordan unngå brann i båt

Brann i båt er for mange et skrekkscenario, men det er mye som kan gjøres for å sikre fritidsbåten mot brann. Også når den ligger i opplag. Les mer

Livsfarlig slurv med røykvarsleren på hytta

Åtte prosent av hytteeierne oppgir at de ikke har røykvarsler i hytta. Ytterligere 29 prosent har ikke byttet røykvarslerbatteriet i løpet av det siste året. Dermed kan 150 000 hytter stå uten fungerende røykvarsler. Dette viser en undersøkelse gjennomført for Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening. Les merKontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS