Gå til innhold Hopp til søk

Varsling av ulykker

Virksomheter skal umiddelbart varsle Brann 110 og DSB om større ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff, se forskrift om håndtering av farlig stoff § 20 første ledd. Slik varsling bør skje telefonisk. Formålet er å gi DSB tilstrekkelig kunnskap om hendelsen til å kunne gi korrekt informasjon til publikum, media, overordnet myndighet mv.

Rapportering av uhell

Uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff skal rapporteres til DSB. Slik rapportering skal nå skje elektronisk, ikke via skjemaet HR113.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS