Gå til innhold Hopp til søk

Kategorisering av farlig stoff

Kategoriseringen av stoffgruppene A-, B- og C-væske ble forlatt ved ikrafttredelsen av forskrift 8. juni 2009. Nå er det kategorisert som tall: 1, 2 og 3.

Den nye kategoriseringen er hovedsakelig basert på kriterier for klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger i det Globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) utgitt av De Forente Nasjoner (FN). GHS henviser til FNs test manual (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria) for tester som gjelder fysisk-kjemiske egenskaper.

Vedlegg 1 til forskrift om håndtering av farlig stoff  angir kriteriene for klassifisering av farlig stoff slik dette skal gjøres i dag.

Til informasjon når det gjelder regulering av farlig stoff kan også nevnes følgende:

REACH = EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. Norge er med i REACH via EØS-avtalen.CLP = Nytt harmonisert system for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger fra EU.

Informasjon om REACH og CLP finnes på http://www.dsb.no/ og http://www.klif.no/.

Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF) er nasjonal myndighet på REACH-området i Norge.

 



Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS