Gå til innhold Hopp til søk

Innmelding av farlig stoff

Når en privatperson eller en virksomhet oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal dette innmeldes til DSB via Altinn.

Kriteriene for klassifisering av farlig stoff finnes i vedlegg 1 til forskrift om håndtering av farlig stoff: Vedlegg 1. Farlig stoff - kriterier for klassifisering

Meldegrensene finnes i vedlegg 2 til forskrift om håndtering av farlig stoff: Vedlegg 2. Melding av farlig stoff 

Meldegrense for enkelte vanlige stoffer
Stoffgruppe Mengde Eksempel på stoff
Brannfarlig gass kategori 1 og 2 0,4 m3

LPG (propan, butan eller blandinger av disse)
Hydrogen
LNG (flytende naturgass)
Biogass
Acetylen

Brannfarlig væske kategori 1 og 2 6,0 m3 Metanol
Etanol
Bensin
Diesel og fyringsoljer 100,0 m3 Diesel, gassolje og lett fyrings olje
Giftig gass kategori 1, 2 og 3 0,4 m3 Klor
Ammoniakk
Svoveldioksid

Veiledningsmateriale for hvordan man skal gå frem for å melde inn farlig stoff finnes på DSBs hjemmeside.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS