Gå til innhold Hopp til søk

Håndtering av farlig stoff

Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Kravet om tillatelser for oppbevaring av brannfarlig vare erstattes av et nytt meldesystem og samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kravene til kompetanse er utvidet og tydeliggjort. I tillegg er det innført krav om uavhengig kontroll av utstyr og anlegg for virksomheter som representer en høy potensiell risiko.

Forskrift om farlig stoff erstatter følgende fire forskrifter:
  • Forskrift om brannfarlig vare
  • Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff
  • Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff
  • Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land
Med farlig stoff menes:
  • Brannfarlig stoff; fast, flytende eller gassformig stoff
  • Reaksjonsfarlig stoff; fast, flytende eller gassformig stoff
  • Trykksatt stoff; fast, flytende eller gassformig stoff
Temaveiledninger:

DSB arbeider med å få på plass en komplett serie med temaveiledninger til forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff. En del temaveiledninger er på plass, det gjelder bl.a. temaveiledning om forbruksanlegg som håndterer flytende og gassformig brensel. Temaveiledningene legges ut på DSBs hjemmeside straks de er ferdig. Eventuelle revisjoner av temaveiledningene vil også bli lagt her.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS