Gå til innhold Hopp til søk

Reguleringsplan

Krav til planer

For å få en forutsigbar planprosess, er det nå lovfestet at private som ønsker å starte opp planarbeid må ha et oppstartsmøte med kommunen. Det bes om at tiltakshavere henvender seg til virksomhet Areal for å avtale møte. 

Krav til planmaterialet og sjekkliste er utarbeidet for å gi planleggerne et forutsigbart krav til søknadsmaterialet, og for å legge til rette for at planen får en god kvalitet med hensyn på form og innhold. Dokumentet bygger på Miljøverndepartementets sjekkliste for planbeskrivelse. Det utarbeides også et referat fra oppstartsmøtet som sendes tiltakshaver for godkjenning.

Gebyrer

Kommunestyret har fastsatt gebyrer for behandling av plansaker som private ønsker behandlet av kommunen.Kontaktinformasjon

Saksbehandlere:

Frøydis Hagene Skoje
35 01 50 93

Harald Sandvik
35 01 50 39

Marte B. Berdahl
35 01 50 80

Elin Blütecher
35 01 50 85

Stine Langen
 35 01 50 83

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS