Gå til innhold Hopp til søk

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en kartframstilling av hele kommunen, hvor det er lagt inn hva som skal være framtidig arealbruk i kommunen, med skriftlige bestemmelser og retningslinjer for de forskjellige arealene. Planen er laget i et 12- års perspektiv, og skal styre utbygging- og vern av arealer i denne perioden.

Gjeldende arealdel for Notodden kommune (2004 - 2015) ble vedtatt av kommunestyret 09.09.2004. Ny kommunedelplan for sentrum ble vedtatt 19.04.07. En må merke seg at for mange arealer vil det fortsatt være slik at tidligere vedtatte reguleringsplaner vil gjelde foran kommuneplanen. Det framgår av kommuneplankartene hvilke områder dette er. Også reguleringsplaner vedtatt etter vedtaket for kommuneplanen vil gjelde foran denne.

Kommunelanens arealdel består nå av to hoveddeler:

A: Planen for hele kommunen med delplaner (2004 - 2015).

B: Kommunedelplan for sentrumsområdet (2007 - 2018).

A: PLAN FOR HELE KOMMUNEN MED DELPLANER (2004 - 2015)

Tekstdelen (dok.1) gjelder her både for kommuneplankartet (dok.2) og de underliggende kommunedelplanene (dok 3-5), og må ses i sammenheng med disse.

  1. Tekstdelen: "Utfyllende bestemmelser og retningslinjer"
  2. Kommunekartet
  3. Kommunedelplan - "Sentrum - Heddal"
  4. Kommunedelplan - "Gransherad - Tinnoset"
  5. Kommunedelplan - "Tuvenområdet"

B: KOMMUNEDELPLAN - SENTRUM (2007-2018)

Tekstdelen må her ses i sammenheng med begge plankartene.

  1. Kommunedelplan sentrum - "Utfyllende bestemmelser og retningslinjer":
  2. Kommunedelplan - "Sentrum - kart 1":
  3. Kommunedelplan - "Sentrum - kart 2":


Kontaktinformasjon

Saksbehandlere:

Frøydis Hagene Skoje
35 01 50 93

Harald Sandvik
35 01 50 39

Marte B. Berdahl
35 01 50 80

Elin Blütecher
35 01 50 85

Stine Langen
 35 01 50 83

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS