Gå til innhold Hopp til søk
Storgata i Notodden sentrum
Foto: Egil Rye-Hytten

Plan og areal

Kommunen behandler områdereguleringer, detaljreguleringer, mindre reguleringsendringer og søknader om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner/kommuneplan. For mer informasjon om plantypene, selve planprosessen og hva som utløser krav om utarbeiding av planer, vises til lenker til lovverk og veiledningsmateriell på denne siden, samt til underkategorien "reguleringsplan".

 Kontaktinformasjon

Saksbehandlere:

Frøydis Hagene Skoje
35 01 50 93

Harald Sandvik
35 01 50 39

Marte B. Berdahl
35 01 50 80

Elin Blütecher
35 01 50 85

Stine Langen
 35 01 50 83

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS