Gå til innhold Hopp til søk

Sammenslåing av eiendommer

Beskrivelse av tjenesten:

Sammenslåing er på mange vis det motsatte av eiendomsdeling. To eller flere eiendommer blir slått sammen til en og større eiendom. Eiendommer ligger inntil hverandre og som har samme eier/eiere, kan/bør slås sammen for å skape ryddigere ansvars- og eiendomsforhold. Hovedregelen kan fravikes dersom kommunen finner sammenslåingen hensiktsmessig selv om ikke eiendommene ligger inntil hverandre. I en del tilfeller – m.a. ved bygging, seksjonering og fradeling av tilleggsparsell – kan kommunen stille krav om at sammenslåing skal skje før tillatelse gis.

Hva gjør kunden?
 • Sender inn signert krav om sammenslåing
 • Ordner opp i hjemmelsforhold
 • Avklarer eventuelle pante- og hefteforhold
 Hva gjør kommunen?
 • Behandler kunden på en profesjonell og vennlig måte
 • Mottar bestillingen
 • Vurderer kravet i forhold til lovverket
 • Videresender kravet til tinglysning
 • Registrerer sammenslåingen i matrikkelen
 • Informerer kunden om resultatet
 Krav og forutsetninger
 • Benytter standard sammenslåingsskjema ved bestilling
 • Alle eiere signerer på sammenslåingsskjema
 • Firma, borettslag og sameie må dokumentere underskriftsretten
 • Firmaattest kan ikke være eldre enn 1 år


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS