Gå til innhold Hopp til søk

Grensejustering

Uheldige og lite hensiktsmessige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedre til de faktiske forhold eller gir en bedre arealutnyttelse.

Det er kun små arealer som kan overføres ved grensejustering. Ved ensidig overføring er kravet maks 5 % av arealet av den minste berørte eiendom og ved makebytte er kravet maks 10 %. Det er også ei øvre verdigrense på avgiverarealet der dette ikke skal overstige folketrygdens grunnbeløp (1G). Ved større arealer må overføringen løses ved vanlig fradeling med tillatelse etter plbl. § 20-1.

Grensejusteringen krever skriftlig samtykke fra alle berørte parter.

 Hva gjør kunden?

 • Sender inn rekvisisjon om grensejustering inkludert kart og nabovarsel
 • Betaler faktura 
 • Stiller opp ved forretningen og påviser eiendomsgrenser

 Hva gjør kommunen?

 • Sender ut faktura i hht. gebyrregulativet på søknadstidspunktet
 • Gjennomgår eksisterende dokumenter og foretar rekonstruksjon og evt. forberedende målinger i marka.
 • Oppmålingskontoret varsler til forretningen
 • Gjennomfører forretningen – inkludert grenseavmerking, måling og oppsetting av protokoll
 • Ajourføring av matrikkelen
 • Utsending av nytt matrikkelbrev til berørte grunneiere

Krav og forutsetninger

 • Benytter standard søknadsskjema ved rekvisisjon og kommunens målestokkriktige kart
 • Maks 500 m2 kan overføres ved ordinær grunneiendom, og maks 1000 m3 ved anleggseiendom
 • Verdien av avgiverarealet skal ikke overstige folketrygdens grunnbeløp (1G)
 • Hjemmelshaver, advokat eller fullmektig kan underskrive på rekvisisjonen
 • Grensejustering skal ikke tinglyses 


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS