Gå til innhold Hopp til søk

Oppmåling

Oppmålingsforretning/oppretting av matrikkelenhet

Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tilleggsparsell, anleggseiendom, arealoverføring, registreringsbrev etc.

Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer).

Grensejustering

Grensejustering er en enkel sakstype for reine justeringer av eksisterende grenser. Sakstypen benyttes ved overføring av små arealer mellom eiendommer.

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense gjennomføres over både sikre og usikre grenser.

Sammenslåing av eiendommer

Registerenheter blir slått sammen til en og større eiendom for å skape ryddigere ansvars- og eiendomsforhold.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS