Gå til innhold Hopp til søk

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark reguleres gjennom "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" med tilhørende nasjonale forskrifter. Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt, men kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring for andre formål når det foreligger et særlig behov. Veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil regnes som utmark i denne forbindelse.

Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark.

Notodden kommune har vedtatt egne retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, disse ble sist revidert 19.11.2009. 

I kommunen er det i denne perioden 10 leiekjørere fordelt på områdene Venås/ Kaalidalen, Busnes/ Sjåvatn, Lifjell og Bolkesjø/ Blefjell.  

Dispensasjon fra motorferdselloven søkes på fastsatt skjema.

Søknadsfrist for kjøring på snødekt mark er 15. november hvert år

Søknader levert etter fristen som må behandles av Landbruk- og viltutvalget vil måtte påregne lang saksbehandlingstid. Mangelfulle søknader vil bli returnert.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS