Gå til innhold Hopp til søk

Viltfond

Notodden kommune disponerer et kommunalt viltfond, som i hovedsak er bygd opp av fellingsavgiftene for elg og hjort.

Disse midlene kan etter gjeldende regelverk brukes til følgende:

  • Tiltak for å fremme viltforvaltningen i kommunen eller innenfor eget jaktlag, storvald e.l..
  • Tiltak for å fremme kunnskap om viltet.
  • Jaktorganisering eller andre samarbeidstiltak.
  • Skadeforebyggende tiltak i landbruket.

Grunneiere, jegere, jaktlag eller andre organisasjoner som planlegger å sette i gang slike tiltak som nevnt over, kan søke kommunen om tilskudd til dette. Vi tar også gjerne imot forslag om større tiltak som det er naturlig at viltforvaltninga i kommunen tar ansvar for.

Det er vedtatt egne retningslinjer for slike søknader. M.a. stilles det krav til egeninnsats fra søker i form av medfinansiering eller dugnadsinnsats. Nærmere opplysninger om disse retningslinjene kan fåes ved henvendelse til Servicetorget i kommunen.

Søknad med beskrivelse av tiltaket, enkel framdriftsplan og budsjett sendes Notodden kommune, Landbruksavdelinga, Boks 193, Notodden 3672.

Søknadsfrist blir annonsert  i lokalavisa og på kommunens nettsider.

Nærmere spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Tommy Granlien
(35 01 50 88).picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS