Gå til innhold Hopp til søk

Skogfond

Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen.

For alt omsatt virke på eiendommen skal 4-40 % av bruttoverdien avsettes til skogfond. Skogfondet skal nyttes til langsiktige investeringer samt å sikre miljøverdier, i den skog virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Skogbrukets kursinstitutt har en god brosjyre om skogfond: http://www.skogkurs.no

Les veiledning om skogfondmidler hos Statens Landbruksforvaltning www.slf.dep.no

Levere skogfondsbilag

Har du gjort investeringer i skogen, og ønskerå få penger refundert fra skogfondkontoen?

For å få penger refundert fra skogfondskontoen må du dokumentere kostnadene på investeringene i skogen.

De vanligste tiltakene er planting, markberedning, ungskogpleie, vegbygging og vegvedlikehold.

Dokumentasjon er kopi av faktura fra AT Skog eller andre entreprenører/leverandører, eller timelister på eget arbeid.

Timesats for eget arbeid er vanligvis ca 250- 275 kr med påslag på kr 25 for motorredskap.

Dokumentasjonen med signatur av skogeier kan sendes pr post eller scannes og sendes pr epost til Notodden kommune, landbruksavdelinga.

Frister

Frist for innsending av krav om utbetaling/ refusjon fra skogfond er ca 20. november.

  

 picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS