Gå til innhold Hopp til søk

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjonpicture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS