Gå til innhold Hopp til søk

BU -Midler

BU-midlene skal gi støtte til tiltak innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i og i tilknytning til landbruket. Støtten kan gis som tilskudd, og som rentestøtte til lån.

Tiltak som havner inn under bygdeutviklingmidlene er: viderforedling av landbruksprodukter, bioenergi, økologisk produksjon, landbruksbasert reiseliv, bruk av utmark, turisme og andre servicefunksjoner.

Har du spørsmål som gjelder BU-midler og lån, kan du kontakte oss på landbrukskontoret.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS