Gå til innhold Hopp til søk

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/drivepliktpicture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS