Gå til innhold Hopp til søk

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom.
Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og på andre eiendommer. I noen tilfeller følger det av loven at det er boplikt på en eiendom. I andre tilfeller kan kommunen bestemme at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte sak.

Boplikten kan være personlig eller upersonlig. Personlig boplikt betyr at erververen må bo der selv. Personlig boplikt oppfylles ved at den boplikten gjelder, er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke trenger å være erververen selv. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/bopliktpicture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS