Gå til innhold Hopp til søk

Fritak for eiendomsskatt

Etter eiendomsskattelovens § 5 er eiendommer eid av stat, kommune, helseforetak og kirker fritatt for eiendomsskatt (med visse unntak).

Kommunestyret kan etter § 7a frita eiendommer helt eller delvis som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.

Eiere av slike eiendommer som kan få fritak etter § 7a må i tilfelle søke om dette innen angitt klagefrist.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS