Gå til innhold Hopp til søk
Utsikt fra Eikeskar mot byen
Foto: Egil Rye-Hytten

Areal

Virksomhetens hovedansvar er å bidra innenfor sitt fagfelt til at politisk myndighet kan oppfylle plan- og bygningslovens mål om å fremme bærekraftig utvikling i Notodden. Virksomhetens arbeid skal skje i henhold til politiske vedtak, nasjonale føringer og lovverk.

Virksomheten har følgende arbeidsområder:

  • planlegging etter plan- og bygningsloven - kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) og konsekvensutredninger, m.v.
  • behandling av bygge- og delingssøknader etter plan- og bygningsloven,
  • behandling av seksjoneringssøknader etter eierseksjonsloven
  • oppmålingsforretning, adressering og matrikkelføring etter matrikkelloven,
  • kartforvaltning,
  • behandling av søknader etter konsesjonsloven
  • behandling av søknader etter jordloven
  • forvaltning av lovverk og tilskuddsordninger innen jordbruk, skogbruk, vilt og fiske
  • behandling av søknader om motorferdsel i utmark
  • I tillegg har virksomheten funksjon som eiendomsskattekontor.

Vårt mål er å gi brukerne god service innenfor vårt tjenesteområde, og å behandle saker riktig i henhold til gjeldende lover og forskrifter.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS