Gå til innhold Hopp til søk
Flybilde over Notodden
Foto: Terje Løchen, Drammen

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Seksjonen har et vidt spekter av tjenester og lovpålagte forvaltningsoppgaver og skal bidra i samfunnsplanleggingen blant annet ved å følge opp kommuneplanens mål for utviklingen og arealdel.

Våre tjenesteområder er:
 • eiendomsforvaltning
 • veg
 • parkeringsordning
 • parkanlegg
 • idrettsanlegg
 • vann
 • kloakk
 • renovasjon
 • brann- og feiervesen
 • samfunnsutvikling
 • jordbruk
 • skogbruk
 • reguleringsplaner
 • oppmåling
 • byggesaksbehandling
 • utbygging

 

Eiendom og utedrift Vann, avløp og renovasjon Brann og feriervesen Areal Utbygging Klikkbart organisasjonskartKontaktinformasjon

Samfunnsutvikling ogSeksjonsleder Ragnar Frøland
tekniske tjenester

Ragnar Frøland
kommunalsjef

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS