Gå til innhold Hopp til søk

Varsel om oppstart av planarbeid Hegna grustak

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, varsles det oppstart av planarbeid for Hegna grustak gnr./bnr. 4/3 i Notodden kommune. Planprogram for Hegna grustak sendes også samtidig på høring. Noen innstanser har fått planprogrammet tilsendt på høring før.

Hensikten med planarbeidet er å få produksjonsområdene regulert og legge forholdene til rette for en rasjonell drift med minst mulige ulemper for naboer, miljø og natur. Planareal 1 omfatter området for uttak, produksjon og lagring av san/grusprodukter. Planareal 2 omfatter området for uttak, produksjon og lagring av produkter basert på utskutt fjell.

Spørsmål eller skriftlige merknader til oppstart av planarbeidet sendes innen 1.1.2018 til :

Plan og analyseservice v/ Roar Hovland, Kopperudhøgda 15, 3330 Skotselv

Tlf. 48049800 Epost: rohovla@online.no

- Kunngjøringsannonse

- PlanprogramKontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS