Gå til innhold Hopp til søk

Kommuneplanens arealdel

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031. 

VARSLING AV OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om planstrategi har formannskapet vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ut på offentlig høring. Samtidig varsles herved oppstart av planarbeidet.

Arealdelen skal omfatte hele kommunen med unntak av området for nylig vedtatt kommunedelplan for sentrum, og skal erstatte nåværende arealdel, vedtatt i 2004.

Planprogrammet tar opp hva som oppfattes som overordnede føringer for utarbeidelsen av planen, både fra overordnede myndigheter og fra kommunen selv.Videre gjennomgås hva som er tema i gjeldende arealdel, og hva som anses som å være aktuelle tema som ikke ligger i nåværende plan og som bør vurderes tatt i betraktning i ny plan.

Planprogrammet konkluderer til slutt med hvilket behov kommunen ser for særskilte fagutredninger som grunnlag for planen, og skisserer videre planprosess og hvordan medvirkning i planen er tenkt.

 Frist for innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet og eventuelle merknader til planprogrammet er utsatt til 16.02.2018.

 I løpet av høringsperioden vil det bli holdt åpne møter om saken i sentrum, Heddal, Gransherad og Lisleherad. Sted og tid for møtener er :

  • Mandag 22.01.2018 kl. 18.00 - Heddal ungdomsskole
  • Tirsdag 23.01.2018 kl. 18.00 - Gransherad skole
  • Onsdag 24.01.2018 kl. 18.00 - Lisleherad montesorriskole
  • Torsdag 25.01.2018 kl. 18.00 - Samfunnssalen - sentrumsbygg.

Hovedokumenter ved varsling:Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS