Gå til innhold Hopp til søk

Trafikksikkerhetsplan

Det ble i 2001 utarbeidet og vedtatt en trafiksikkerhetsplan for Notodden kommune. Planen blir nå revidert. Hovedoppgaven i arbeidet er å undersøke trafikksituasjonen i kommunen spesielt med henblikk på barn/ungdom og skoleveg, samt lage en handlingsplan for trafikksikringstiltak.

Arbeidet skal fokusere på to hovedtiltaksområder: Fysiske tiltak på og omkring vegnettet Opplæring og opplysningsarbeid spesielt blant barn og ungdom.

Asplan Viak fikk i mai 2009 i oppdrag av Notodden kommune å bistå med revisjon av trafikksikkerhetsplanen fra 2001

Sivilingeniør Knut Eigil Larsen hos Asplan Viak Sør har vært prosjektleder. Gunnleik Brekke har vært oppdragsgivers representant og har ivaretatt en rekke koordinerings- og sekretærfunksjoner.

Arbeidet med hovedtiltaksområde 1 omfatter: Analyse av politiregistrerte ulykker over en representativ tidsperiode Analyse av skoleveger Viktige gang- og sykkelveger

Liste opp og foreslå fysiske tiltak med prioritering på veinettet i kommunen etter diskusjon med styringsgruppe og referansegruppe

Utredningen har som målsetting å finne fram til hva Notodden kommune kan gjøre for å øke innsatsen med å forebygge trafikkulykker. Rapporten peker på hvem som kan ha ansvaret for gjennomføring av de foreslåtte tiltaka. Rapporten skal behandles som en kommunedelplan med offentlig høring før endelig politisk behandling.

Rapporten vil danne grunnlag for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Notodden kommune. Planen skal danne grunnlag for og vil være en forutsetning for å kunne få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns skoleveg på fylkesveger og kommunale veger. De prioriteringene som er foreslått i denne rapporten legges til grunn ved søknad om statlige tilskudd og bruk av egne bevilgninger. Den viser også forslag til prioritering av tiltak der staten og fylkeskommunen er ansvarlig for bevilgning og gjennomføring.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS