Gå til innhold Hopp til søk

Strategiplan for Kongsbergregion-samarbeidet

Regionrådet for Kongsbergregionen ble formelt stiftet 8. Februar 2005. De samarbeidende kommunene er Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn.

Formålet med Kongsbergregionen er, gjennom samarbeid mellom kommunene, å utløse større verdiskaping, utfylle hverandre og utnytte de samlede ressursene bedre.

Gjennom samarbeid skal man gjennomføre satsninger eller oppnå mål som vanskelig kan nås uten å samle kreftene i regionen. Fellesskapets fokus og arbeid skal bidra til at kommunene lykkes med sine mål, oppgaver og utfordringer. Det er en grunnleggende forutsetning i arbeidet at man søker en bærekraftig utvikling.

Regionrådets rolle er primært å bidra til at man gjennom samarbeid mellom ulike aktører kan nå målene for utvikling i regionen.

Regionoppdraget kan også beskrives som å være en strategisk samarbeidsallianse for de deltakende kommunene, i forbindelse med:

 • samarbeid om kommunal oppgaveløsning (tjenester, forvaltning/myndighet)
 • samarbeid om samfunnsutvikling
 • politisk og administrativ støtte
  - ut fra behov i kommunene
  - som en samlende kraft overfor ytre aktører

Regionsamarbeidet kan forsterke lokale initiativ, skape nye eller bedre posisjoner for kommunene, samt være en arena som fremmer samarbeid. Og det handler i tillegg mye om partnerskap med andre. Kommunene har en sentral rolle som vertskap for alle sine innbyggere, virksomheter mv. Og omdømme og attraktivitet får en stadig sterkere betydning for rekruttering og for å beholde ressursene i kommunen - og regionen.

Ut fra Kongsbergregionens posisjon i dag, og ønsket posisjon i framtid, får regionalt og globalt vertskap derfor et viktig fokus. Samtidig som man skal ha et like høyt fokus på alle som allerede har sin tilhørighet i regionen.

Dokumentet her angir mål og tiltaksområder knyttet til de prioriterte satsningsområder og strategier for Kongsbergregionsamarbeidet i perioden 2010-2021. Det skal jevnlig evalueres og revideres i perioden.

De vedtatte satsingsområdene i regionen for perioden er:
 1. Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser
 2. Kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel
 3. Steds- og områdeutvikling
 4. Kunnskapsutvikling
 5. Tjenesteutvikling


Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS