Gå til innhold Hopp til søk

Skolens IKT-reglement

1. Reglementets formål

 • Målgruppen for reglementet er elever i skolen.
 • Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppen.
 • Reglementet søker å hindre utilsiktete og uønskede hendelser.
 • Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen.
 • Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen.

 2. Reglementets omfang

 • Bruk av kommunes IKT-utstyr som disponeres ved skolene.
 • Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk.
 • Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr.
 • Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde.

3. Elevens rettigheter

 • Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i henhold til Kunnskapsløftet.
 • Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen.
 • Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver.
 • Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen.
 • Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig.
 • Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på.
 • Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, men dette gjelder ikke hvis skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

 4. Elevens plikter

 • Elever plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
 • Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 • IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles pent.
 • IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver.
 • I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende,kun brukes etter avtale med skolen.
 • Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper.
 • Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller kommunens IKT-utstyr.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven.
 • Elever kan ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr.
 • Installasjon av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk skal ikke forekomme.
 • Eleven plikter å gjøre så godt hun kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å bruke godt nettvett når han/hun bruker kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger.
 • Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem.
 • Elever plikter å varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet.

 5. Inngrep og sanksjoner

 • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen/kommunen.
 • Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer lærere eller andre elever.
 • Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt.
 • PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks.
 • Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt.
 • Elever som utøver skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig.
 • All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget.
 • Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.

6. Ansvarsfraskrivelse

 • Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.

 

Grunnskolens IKT reglement skal gjøres kjent for alle elever, foreldre og foresatte.

Denne forskrift ble gjort gjeldende fra 1.1. 2011.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS