Gå til innhold Hopp til søk

Kulturplan 2006 -2010

”Når kulturlivet blomstrer, følger næringslivet etter. Erfaringen viser at når kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes i en felles satsing, skapes det store verdier, menneskelig og økonomisk.” (May Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg, Aftenposten 15.06.05.)

Notodden kommune har urbane kvaliteter med et stort potensiale i bysentrum, samtidig som kommunen har landlige omkringliggende områder i Heddal, Gransherad og Lisleherad. Kommunen ligger nær større byer som Skien, Porsgrunn, Kongsberg, Drammen og Oslo. Notodden kommune skal være et attraktivt bosted og etableringssted for næringsvirksomhet og et utgangspunkt for pendlere. Pr. i dag er befolkningsfremskrivningen for Notodden kommune tilnærmet uendret frem til 2010 i følge Statistisk sentralbyrå.

Forskning viser at kultur er den viktigste faktoren for valg av bosted og som gjør en kommune til et godt sted å bo (MMI-undersøkelse for Statsbygg, 2005). Kulturell aktivitet har egenverdi for folks liv og trenger således ikke begrunnes gjennom økonomiske eller samfunnsmessige ringvirkninger. Det er likevel et faktum at et rikt og godt kulturliv, med gode samarbeidsrelasjoner kan gi gevinster på disse områdene. Kulturens møteplasser skaper også mellomarenaer som det er viktig å ta i bruk og utvikle.

Kulturplanen vil i det følgende skille mellom basiskultur og opplevelseskultur. Basiskultur er seksjon for kultur og opplevelses faste driftsområder og oppgaver som bibliotek, idrettsarbeid, kino/teater, ungdomsarbeid, tilskudd, utvikling og rådgivning med mer. Opplevelseskultur er enkeltstående arrangementer, utstillinger, festivaler, attraksjoner eller severdigheter. Dette kan være opplevelser i egen regi, i samarbeid med andre arrangører eller som seksjonen gir økonomisk eller annen støtte.

Seksjon for kultur og opplevelses basisfunksjoner må være av høy kvalitet, men for skape stolthet og trivsel for innbyggerne og tilreisende må vi også skape unike opplevelser og møteplasser. Hensikten med denne kulturplanen er å etablere et overblikk, som både politikere og administrasjon kan bruke til å handle langsiktig og strategisk. I dette arbeidet er det viktig å skape en god sammenheng mellom basiskultur og opplevelseskultur.

KulturplanenKontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS