Gå til innhold Hopp til søk

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en kartframstilling av hele kommunen, hvor det er lagt inn hva som skal være framtidig arealbruk i kommunen, med skriftlige bestemmelser og retningslinjer for de forskjellige arealene. Planen er laget i et 12- års perspektiv, og skal styre utbygging- og vern av arealer i denne perioden.

Gjeldende arealdel for Notodden kommune (2004 - 2015) ble vedtatt av kommunestyret 09.09.2004. Ny kommunedelplan for sentrum ble vedtatt 02.02.2017. En må merke seg at for mange arealer vil det fortsatt være slik at tidligere vedtatte reguleringsplaner vil gjelde foran kommuneplanen. Det framgår av kommuneplankartene hvilke områder dette er. Også reguleringsplaner vedtatt etter vedtaket for kommuneplanen vil gjelde foran denne.

Kommunelanens arealdel består nå av to hoveddeler:

A: Planen for hele kommunen med delplaner (2004 - 2015).

B: Kommunedelplan for sentrum - 2017.

A: PLAN FOR HELE KOMMUNEN MED DELPLANER (2004 - 2015)

Tekstdelen (dok.1) gjelder her både for kommuneplankartet (dok.2) og de underliggende kommunedelplanene (dok 3-5), og må ses i sammenheng med disse.

  1. Tekstdelen: "Utfyllende bestemmelser og retningslinjer"
  2. Kommunekartet
  3. Kommunedelplan - "Sentrum - Heddal"
  4. Kommunedelplan - "Gransherad - Tinnoset"
  5. Kommunedelplan - "Tuvenområdet"

B: KOMMUNEDELPLAN - SENTRUM - 2017

Kommunedelplan for sentrum ble vedtatt av kommunestyret 02.02.2017 (se samlet saksframstilling). Planen består av fire deler. Tekstdelen og alle de tre plankartene må ses i sammenheng.

  1. Hovedkart.        Kart 1 (av 3).
  2. Kulturminner.   Kart 2 (av 3).
  3. Miljøhensyn.     Kart 3 (av 3).
  4. Utfyllende bestemmelser og retningslinjer.

Eventuelle spørsmål om kommuneplanen kan rettes til:  Notodden kommune, virksomhet Areal, v/ Harald Sandvik tlf: 35015039.

Planen kan også ses på kommunens nettsider under toppfanen "Kart" - legg inn ei adresse i sentrum og klikk på nedtrekksgardina under "Notodden". Her må det så settes en hake på "Kommunedelplan", og planen vil komme fram. Flere plantema vil framkomme ved å hake av de forskjellige kartlagene som ligger under "Kommunedelplan".Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS