Gå til innhold Hopp til søk

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan for Notodden består av en faktadel og en handlingsdel. Faktadelen tar opp klimagassutslipp generelt og gir hovedtall på energibruk i Notodden. Det gis også en gjennomgang av status og vurderinger for de ulike fagområdene: bygninger og energiforsyning, industri, energiressurser, landbruk, avfall, transport og arealplanlegging, kommunens virksomhet og klimatilpasninger.

Handlingsdelen fastsetter mål for utslippsreduksjoner og tiltak for å nå målene innen de ulike områdene.

Plandokumenter:Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS