Gå til innhold Hopp til søk
NAV bygget. Foto: Ingunn Bunkholt Haslekås

Sosiale tjenester / NAV Notodden

Visjon: ”vi gir mennesker muligheter”. Det handler om å skape muligheter. Likevel står det ”gi” og ”ikke skape”. Vi ”gir” ikke mennesker trygghet, jobb og et godt liv – Vi gir mennesker en mulighet til å skape det selv.

Nav Notodden holder til i trivelige lokaler i Heddalsvegen 28b. Våre ansatte skal ivareta, informere og veilede om brukers rettigheter og plikter.

Vi jobber etter følgende lovverk:
  • LOV 1997-02-28 nr 19 . Lov om folketrygd (folketrygdloven)
  • LOV 2009-12-18 nr 131. Lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsetaten
  • Lov om arbeid- og velferdsforvaltningen (nav loven)
  • Husbanken

Nav Notodden består av følgende avdelinger:

Veiledningsavdelingen:

Avdelingsleder: anne.lise.lovheim@nav.no

Arbeidsområde: Passive trygdeytelser, korttidsytelser etter lov om sosiale tjenester i Nav, økonomisk rådgivning, Husbanken, Flyktningtjeneste og Arbeids- og Kurssentralen.

Oppfølgningsavdelingen:

Avdelingsleder: inger.steinmoen@nav.no

Arbeidsområde: Brukere som trenger bistand av lengre varighet. Fokus på tiltak som skal få bruker ut i ordinært arbeid.

Markedsavdelingen:

Avdelingsleder: rune.kolstad@nav.no

Arbeidsområdet: Oppfølging og tilrettelegging for de sykemeldte som er i et arbeidsforhold. Markedsavdelingen jobber også tett med IA  (Et inkluderende arbeidsliv) som har som mål å gi plass til alle som kan og vil arbeide.  Fokus på å få de sykemeldte ut i arbeid og aktivitet.

NAV Notodden NAV Hjartdal NAV Notodden NAV Notodden NAV Notodden Klikkbart organisasjonskartKontaktinformasjon

NAV Notodden
Tove Merethe Birkelund
leder

Telefon
35 11 39 20

Adresse
Heddalsveien 28b
3674 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS