Gå til innhold Hopp til søk

Tilskuddsordninger

Seksjon for kultur og stedsutvikling har 3 tilskuddsordninger. Arrangementstøtte, driftstilskudd til kultur- og idrettsorganisasjoner og folkehelsemidler.

Størrelsen på tilskuddordningene blir årlig vedtatt av kommunestyret under budsjettbehandlingen.

Alle søknadene skal ha lagets/foreningens budsjett for inneværende år og regnskap for foregående år vedlagt. For arrangementstøtte skal budsjett for arrangementet være vedlagt.

Arrangementstøtte:

Det gis tilskudd til kulturarrangementer i Notodden. Det kan søkes om arrangementstøtte hele året.

Driftstilskudd til kulturorganisasjoner

Det gis driftstilskudd til kulturorganisasjoner etter søknad. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Fordeling blir vedtatt i utvalg for kultur og stedsutvikling.

Driftstilskudd til idrettsorganisajoner:

Det gis driftstilskudd til idrettorganisasjoner etter søknad. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Notodden idrettsråd setter opp forslag til fordeling. Fordeling blir vedtatt i utvalg for kultur og stedsutvikling.

 

Søknadsskjema (pdf)

Søknadsskjema (doc)

Søknadsskjema (odt)Kontaktinformasjon

Kultursjef
Terje Malm
35 01 51 19
970 53 373

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS