Gå til innhold Hopp til søk

Notodden kommunes byggeskikkpris

Retningslinjer for Notodden kommunes byggeskikkpris

 1. Notodden kommunes byggeskikkpris er opprettet fra 1994.
 2. Formålet med prisen er å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endringer av eksisterende bebyggelse.

  Prisen tildeles bygninger/anlegg som på en god måte følger opp gjeldende planer og retningslinjer, og som i tillegg oppfyller følgende kriterier:

  Pris for nybygg kan tildeles for:

  - Nybygg som er godt tilpasset omgivende bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap.

  - Tilbygg/ombygging godt tilpasset eksisterende bygning/bebyggelse.

  - Arkitektonisk særpreg, nyskapende formspråk/materialbruk på nye hus og tilbygg og anlegg.

  Pris for bevaring/istandsetting av eksisterende bebyggelse kan tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, sett i forhold til sted og omgivelser.

  Prisen kan bare tildeles bygg som er ferdigstilt foregående år.

 3. Byggeskikkprisen tildeles byggherre/forvalter.

  Prisen kan også tildeles arkitekt/byggmester.

 4. Byggeskikkprisen består av et pengebeløp på kr. 5.000,- samt en plakett/plate med inskripsjon.

 5. Byggeskikkjuryen består av 5 representanter:

  - 2 politiske representanter oppnevnt av bystyret hvorav den ene er juryleder

  - Virksomhet for Areal (Landbruk, areal og byggesak)

  - Telemark Arkitektforning

  - Avdeling for estetiske fag og folkekultur på HIT (Høyskolen i Telemark - tidligere lærerskolen)

  Saksbehandlinga i juryen er ikke offentlig.

  Juryen gjør vedtak om tildeling av pris. Virksomhet for Areal er sekretariat for juryen.

  Virksomhet for kultur er ansvarlig for utforming av plakett, diplom og tildelingsarrangement

 6. Byggeskikkprisen skal som hovedregel deles ut årlig.

  Forslag til kandidat sendes postmottak@notodden.kommune.no eller Notodden kommune, Pb 193, 3672 Notodden innen annonsert tidsfrist. Dersom juryen enkelte år finner at det ikke foreligger kvalifiserte kandidater, deles prisen ikke ut.

 7. Ordfører tildeler prisen ved en passende anledning.Kontaktinformasjon

Kultursjef
Terje Malm
35 01 51 19
970 53 373

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS