Gå til innhold Hopp til søk

Notodden kommunes byggeskikkpris

Retningslinjer for byggeskikkprisen:

Notodden Kommunes byggeskikkpris har som formål å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endring av eksisterende bebyggelse.

Pris for bevaring/istandsetting av eksisterende bebyggelse kan tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, sett i forhold til sted og omgivelser.

Byggeskikkprisen består av en sjekk på kr. 5.000,-, en plakett og et messingskilt til eier.

Byggeskikkprisen deles ut av ordfører i siste kommunestyremøte før jul.

Byggeskikkprisvinnere

 År

Tildelt 

Tildelt for 
2014

Bok & Blueshuset 

 Nytt kulturhus

2013

Bergbys familierestaurant 

 Ny restaurant

2012

 Telemark Teknologipark AS v/Thor Olav Sperre

 Nytt industribygg

2011

Tinfos AS                                              Ljøterud - Ødegård Kongsberg A/S

Tinfos Kontorbygg

2010 Notodden Boligbyggelag
Arkitekt Sørdergaard Rickfeldt A/S

Nybygg Trudvanghjørnet. 

2009 Vaa Diesel Auto A/S Tilbygg bensinstasjon
2008 Odd Arild Bakka, Borgar Løberg og Dag Merde Bevaring og istandsetting av Ole Bergs hus, Storgt. 47
2007 Arne Marius og Bodil Samuelsen
Avantek Eiendom AS
Garasje i Søndre Skogenvei
Industribygg på Tuven - Arkitekt Jon Grøstad
2006 Ikke utdelt. (Ingen oppnådde kravene)  
2005 Ikke utdelt. (Ingen oppnådde kravene)  
2004 Notodden kommune, teknisk etat Sentrumsopprustingen
2003 Kvalheim og Søgård Restaurering av eldre bolighus
2002 Becromal Nytt industribygg
2001 Tinfos AS Øvre Tinfos-området
2000 Ikke utdelt. (Ingen oppnådde kravene)  
1999 Notodden Eiendom AS Boligblokk - Storgt. 82
1998  Anita Hagen og Kjell Olav Nymoen Nytt bolighus på Nymoen i Lisleherad
1997 Stiftelsen Heddal kyrkjetun Låvekyrkja

 Kontaktinformasjon

Kultursjef
Terje Malm
35 01 51 19
970 53 373

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS