Gå til innhold Hopp til søk

Spillemidler

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Midlene skal i størst mulig utstrekning tilgodese aktiviteter for barn og ungdom.

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Det kan søkes tilskudd til  idrettsanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg.

2013 blir det siste året med mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Det kan søkes om spillmidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg gjennom hele året, men det er førstemann til mølla som gjelder, da fylkeskommunen fortløpende fordeler sine midler til prosjekter.

Nyheter for Spillemidler til idrettsanlegg og fysisk aktivitet 2013-2015

-   2013 blir det siste året med spillemidler til «mindre kostnadskrevende anlegg». F.o.m 2014, blir det kun tildelt spillemidler til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.

-  Laveste kostnad for nærmiljøanlegg har blitt satt ned fra kr 80.000 til kr 50.000.

- Spillemidler til utstyr gjøres om til en permanent tilskuddsordning. Lag, foreninger og særforbund kan søke om spillemidler til utstyr til preparering av langrennsløyper.

-  Maksimalt tilskudd per anleggsenhet til nærmiljøanlegg er økt fra kr 200.000 til kr 300.000. Det girs tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnad, hvor grunnlaget for tilskudd er begrenset oppad til kr 600.000 f.o.m 2013/2014

-  Det gis nå 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 000 000 i tilskudd til skateparkanlegg. Anlegget må være avsatt til skateboard/annen ikke-motorisert rullende aktivitet.

For mer informasjon, les mer i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2013

Frister i Notodden kommune:

  • 1. april - varsling av nye søknader
  • 1. oktober - innlevering av elektronisk søknad av spillemidler

Før byggearbeidet kan starte må søker søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Denne forhåndsgodkjenningen gis for de fleste anleggstyper av Notodden kommune. For store anlegg, f.eks. alle typer haller, er det Kulturdepartementet som gir forhåndsgodkjenningen. Etter at forhåndsgodkjenning er gitt kan søker starte byggearbeidet.

Midler til idrettsanlegg kan søkes av kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og søknadskjema finnes på www.idrettsanlegg.no

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Søknadsfristen for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er hvert år 1. mai. Søknader gjeldende for 2014 kan sendes inn fra ca. 1. desember 2013. Søknadsskjema vil da være tilgjengelig fra www.idrettsanlegg.no.

For mer informasjon eller veiledning, kontakt Idrettskonsulenten.Kontaktinformasjon

Kultursjef
Terje Malm

Telefon
35 01 51 19
970 53 373

Relaterte emner

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS