Gå til innhold Hopp til søk
Snøproduksjon i Storeskar. Foto Kristin Høihilder

Idrett og friluftsliv

Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Et godt tilbud innen idrett og friluftsliv utgjør en trivselsfaktor for kommunens innbyggere og spiller ikke minst en sentral rolle i nærmiljøene. Seksjon for kultur- og stedsutvikling skal prioritere idretts- og friluftslivsarbeid som bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge og som er med på å bedre den generelle folkehelsen.

Idrettslag, med tilhørende anlegg, har en sentral funksjon med sine tilbud til barn og ungdom. Det gis årlig driftstilskudd til idrettorganisasjonene etter søknad. Søknadsfristen er 1. april hvert år.

Notodden kommune har utarbeidet egen kommunedelplan for idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg. Denne planen blir revidert hvert fjerde år, og ble sist revidert i 2012. Handlingsprogrammet, som består av en prioritering av spillemiddelsøknadene blir rullert årlig.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitetKontaktinformasjon

Kultursjef
Terje Malm

Telefon
35 01 51 19
970 53 373

Tjenestebeskrivelser

Relaterte temaer

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS