Gå til innhold Hopp til søk
Vinterlys i Telemark 2009
Brygga Foto Bjørn Tore Moen

Kulturadministrasjonen

Tilskuddsordninger:
  • Driftsstøtte til kulturformål etter søknad 
  • Driftsstøtte til idrettsformål etter søknad 
  • Arrangementsstøtte etter søknad

Driftsstøtte til kultur- og idrettsformål fordeles en gang i året med søknadsfrist 1. april. Det kan søkes om arrangementsstøtte hele året.

Idrett og friluftsliv:

Fysisk utfoldelse i organisert eller uorganisert form er viktig for folkehelsen. Et godt tilbud når det gjelder idretts- og friluftsliv er en trivselsfaktor for kommunens innbyggere. Seksjon for kultur og stedsutvikling skal prioritere idretts- og friluftsarbeid rettet mot barn og ungdom.

Kulturadministrasjonen deltar i følgende prosjekter:
  • Bok & Blueshuset
  • Rjukan-Notodden på UNESCOs verdensarvliste
  • Telemarkskanalen regionalpark
  • Byjubileet 2013 Notodden 100 år
  • Stavkyrkjeprosjektet
  • Trans In Form
Notodden Kommunes byggeskikkpris:

Prisen har som formål å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endring av eksisterende bebyggelse.

Pris for bevaring/istandsetting av eksisterende bebyggelse kan tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, sett i forhold til sted og omgivelser.

Notodden Kommunes kulturpris:

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper eller lag som er fra eller bor i Notodden kommune eller har tilknytning til kommunen og som har gjort/gjør en innsats ut over det vanlige innenfor det utvidede kulturområdet.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS