Gå til innhold Hopp til søk

Kommunale selskaper

Oversikten viser de selskaper der Notodden kommune er hel eller delvis eier.

Generalforsamlingene er selskapenes øverste myndighet.

I generalforsamlingen møter kommunen normalt med èn representant. Dette er ordføreren, jfr. kommunelovens § 9. Kommunestyret kan før generalforsamlingene avholdes, treffe vedtak som binder opp ordførerens stemmegivning på generalforsamlingen.

Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Som hovedregel er det styret som ansetter daglig leder og er dennes overordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper styret har vedtatt.

Oversikt over eierandel i selskapene:
  • Notodden Energi AS - andel 100%
  • IDEA kompetanse AS - andel 100%
  • Notodden Lufthavn - andel 100%
  • Vannfronten Eiendom - andel 100%
  • Notodden Utvikling AS - andel 57,5%
  • IRMAT AS - andel 52,3%
  • Notodden i Sentrum AS - andel 14%


Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS