Gå til innhold Hopp til søk

Saksbehandling

Alle vedtak fattes på individuelt grunnlag av fagpersoner.

Dersom du får vedtak om betalingstjeneste, vil prisen på tjenesten
komme fram av vedtaket.

Dersom du får avslag på søknad om tjeneste, eller får mindre enn det du har søkt om, skal du få begrunnelse for hvorfor du får avslag eller redusert tjeneste.

Tildelingskontoret er behjelpelig med informasjon om tjenester som er aktuelle for søker. 

Saksbehandlingstid

Det vil være forskjellig saksbehandlingstid for ulike søknader, 
men som hovedregel vil du få din søknad avgjort innen en måned fra søknaden er mottatt på Tildelingskontoret.   
Dersom vi vurderer at vi trenger flere opplysninger og/eller 
behandlingstiden tar lengre tid, vil du få beskjed om antatt behandlingstid.

Veien videre

Når tildelingskontoret har fattet vedtak, går det melding til de som skal utføre tjenesten. Det   er de som gir beskjed når tjenesten iverksettes.

Samtykkeerklæring

Vi gjør oppmerksom på at samtykke for innhenting av opplysninger fra andre offentlige organer ligger inne på søknadsskjemaet du har skrevet under på.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Virksomhetsleder Thale RolstadThale Rolstad

Telefon
35 01 50 00

Fax
35 01 51 97

 

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS