Gå til innhold Hopp til søk

Klage

Dersom du får avslag på din søknad eller du får mindre tjenester enn du har søkt om, har du rett til å klage etter nærmere fastsatte regler.
Hvordan du skal gå fram, vil fremgå av vedtaket ditt.  Du kan få hjelp til å utforme klagen på Tildelingskontoret.
Du kan også klage på tjenestens kvalitet men da rettes klagen direkte til den tjenesten det klages på.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Virksomhetsleder Thale RolstadThale Rolstad

Telefon
35 01 50 00

Fax
35 01 51 97

 

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS